X
DANH MỤC

trang chu Trang chủ » Tin tức nội thất

Bài học rút ra từ việc làm việc nhóm với người nước ngoài

Bạn gặp khó khăn trong vấn đề làm việc nhóm, bạn muốn tìm ra khúc mắc và giải quyết nó. Nhưng không biết phải làm sao. Bạn có thể tham khảo bài viết của những khuyên chúng ta trong việc làm việc nhóm dưới đây.

làm việc nhóm

1. Tất cả mọi người trong nhóm đều ngang nhau, không có người trên và không có người dưới. Mỗi người phụ trách phần việc riêng của mình và cố gắng không chồng lấn sang việc của người khác. Người lãnh đạo cũng là một thành viên và việc của anh ta là hoạch định và điều phối.

2.Tuổi tác, kinh nghiệm, hay khả năng không phải là một giới hạn hay điều kiện để quyết định thứ bậc. Người nhỏ tuổi hoặc khả năng cao hơn vẫn có cơ hội đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Miễn là người đó nỗ lực để đạt đến mục tiêu chung của tập thể thì những người khác sẵn sàng lùi lại, hỗ trợ các mặt của công việc.

3. Nếu chưa có kinh nghiệm, bạn luôn có thể tìm một người dẫn đường để chỉ giúp hướng đi, các việc cần làm, sau đó tự bạn sẽ đi làm việc đó. Người dẫn đường không làm giúp và không lên tiếng trừ khi bạn tự tìm đến họ.

4. Bạn càng nhiệt huyết và cầu tiến, càng có nhiều người giúp bạn. Khi bạn thành công, mọi người sẽ ghi nhận nỗ lực của bạn chứ không kể công rằng mình đã góp vào sự thành công đó bao nhiêu.

5. Khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mọi người không cần bạn trả ơn. Họ chỉ kỳ vọng bạn sẽ đem kinh nghiệm và kiến thức có được để hướng dẫn lại cho những người đi sau.

Chính vì vậy, các tổ chức của họ ngày càng lớn mạnh, vươn rộng ra khắp thế giới và duy trì được qua nhiều thế hệ, ngay cả khi đó là những tổ chức công cộng và phi lợi nhuận.

Nguồn : internet tổng hợp